Modernizacje i remonty maszyn przepływowych, ruchy testowe, diagnostyka awarii i poawaryjne odbudowy maszyn

Schemat układu ORC

Prace rozwojowe w zakresie hermetycznych obiegów elektrowni ORC


Reprezentacja w Polsce producenta Triveni Turbine Ltd w zakresie turbin parowych o mocy do 30 MWe

Reprezentacja w Polsce producenta ZOK International Ltd w zakresie środków do mycia sprężarek turbin gazowych