Kalendarz najważniejszych wydarzeń


06/03/1991 Akt Notarialny utworzenia Turboservice Sp. z o.o., główni udziałowcy: Dresser-Rand B.V. i Politechnika Łódzka (pierwsza tego typu spółka w kraju)
15/04/1991 Spółka rozpoczyna działalność w wynajętych pomieszczeniach, (Willa Schweikerta, Łódź ul. Wólczańska 213), 12 pracowników etatowych
1993 Rozpoczęcie trwającej przez wszystkie następne lata partnerskiej wspólpracy z firmą MASZ-ZAP Sp. z o.o. z Puław
1994 Zakończona sukcesem modernizacja dwóch wielkich sprężarek (30 MW) gazu syntezowego w METAFRAX, Gubacha, Rosja
1994-1996 Pracownicy Turboservice i Politechniki Łódzkiej prowadzą specjalistyczne szkolenia dla klientów Dresser-Rand w różnych krajach
1995 Turboservice kupuje zabytkową willę Allarta (Łódź. ul. Wróblewskiego 38) na siedzibę i biuro Spółki
1995 Turboservice inicjuje współpracę Dresser-Rand z ABB w celu podjęcia przez te firmy koprodukcji maszyn do tłoczni na gazociągu jamalskim w Polsce
1995-1996 Turboservice organizuje serie praktyk studentów Politechniki Łódzkiej w fabrykach Dresser-Rand w USA i Francji
1997 Dresser-Rand wycofuje się ze Spółki, która w następnych latach działa jako spółka wyłącznie polskich udziałowców
2001 Zakończona sukcesem modernizacja dwóch turbossaw maszyny papierniczej we Frantschach Swiecie (obecnie Mondi S.A.)
2002 Turboservice organizuje i finansuje zakup przez Politechnikę Łódzką (IMP) programu TASC FLOW (obecnie główne narzędzie obliczeń przepływowych)
2002 Turboservice zawiera wieloletnią umowę na dystrybucję w Polsce produktów firmy ZOK International Ltd. z Wielkiej Brytanii
2003 Turboservice sprzedaje willę Allarta i kupuje nieruchomość, w której mieści się obecna siedziba i biuro Spółki (Łódź, ul. Wróblewskiego 38A)
2003 Upadłość ważnego udziałowca Spółki — firmy Turbotech Sp. z o.o. z Płocka
2004 W efekcie zakończonych sukcesem w poprzednich latach kilku poważnych modernizacji sprężarek gazu sodowego w Zakładach JANIKOSODA Spółka zawiera wieloletnią umowę serwisową (obecnie grupa CIECH S.A.)
27/10/2007 Prof. Dr inż. Wladysław R. Gundlach, współtwórca Turboservice Sp. z o.o. i wieloletni Prezes Zarządu Spółki, twórca Instytutu Maszyn Przepływowych P.Ł., opuszcza nas i odchodzi na Wieczny Odpoczynek
2009 Zakończona sukcesem budowa i uruchomienie pierwszej w Polsce siłowni ORC małej mocy dla Politechniki Szczecińskiej
2010 Turboservice Sp. z o.o. nominowana do Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za innowacyjny produkt (siłownia ORC)
20/05/2011 Turboservice Sp. z o.o. świętuje Jubileusz 20-lecia w gronie przyjaciół —byłych i obecnych pracowników i współpracowników