Zwiększenie przepływu i sprawności sprężarki gazu syntezowego w Zakładach Produkcji Metanolu METAFRAX, Gubacha, Rosja.
W kwietniu 1994 r. zakłady METAFRAX zleciły do Turboservice wykonanie modernizacji sprężarki gazu syntezowego o następującym składzie: 75,3% H2, 13,6% CO, 7,8% CO2, 3,1% CH4 i 0,2% N2.


Prace przeprowadzono w następujący sposób :


  1. Dla uzyskania aktualnej charakterystyki istniejącego wirnika został przeprowadzony ruch testowy turbokompresora. Na podstawie uzyskanych wyników określono gwarantowany po modernizacji punkt pracy.
  2. W czasie planowanego remontu u klienta przeprowadzono pomiary geometrii sprężarki.
  3. Wykonano dokumentację dwóch zmodernizowanych siedmiostopniowych wirników oraz dokumentację wkładek dyfuzorowych. Modernizacja wirników polegała na poszerzeniu kół i zwiększeniu kątów łopatek. Wykonano nowy projekt tłoka odciążającego i uszczelnień labiryntowych celem ograniczenia strat przecieków.
  4. Wykonano dwa wirniki sprężarki z kołami, w których poszczególne elementy były łączone ze sobą za pomocą lutowania próżniowego. Proces produkcji odpowiadał wszystkim procedurom przewidzianym normą API 617. Systemy zapewnienia jakości odpowiadały wymaganiom normy ISO 9000.
  5. Nadzorowano montaż nowych wirników w sprężarce.
  6. Nadzorowano obróbkę wkładek dyfuzorowych, którą klient wykonał we własnym zakresie, wg dokumentacji TURBOSERVICE.
  7. Przeprowadzono ruch mechaniczny sprężarki połączony z pomiarem i analizą widmową drgań.
  8. Przeprowadzono odbiorczy ruch testowy sprężarki, który wykazał, że sprężarka uzyskała 10% wzrost wydajności i 4-punktowy wzrost sprawności.
Wirnik sprężarki

Charakterystyki sprężarki

Dzięki modernizacji przeprowadzonej przez TURBOSERVICE, Metafrax uzyskał ilościowy przyrost produkcji metanolu.