Zwiększenie przepływu i sprawności sprężarki gazu sodowego w Janikowskich Zakładach Sodowych.
Janikowskie Zakłady Sodowe zleciły do TURBOSERVICE w marcu 1993 r. wykonanie nowego wirnika do sprężarki gazu sodowego (40% CO2, 60% N2).


Prace zaplanowano następująco :


  1. Wykonano ruch testowy na istniejącym wirniku. Ruch ten pozwolił określić charakterystykę sprężarki ze starym wirnikiem, oraz ustalić gwarantowany przez TURBOSERVICE punkt pracy.
  2. Wykonano dokumentację konstrukcyjną bez demontażu kół wirnikowych i tulei, aby ograniczyć straty związane z wyłączeniem instalacji z ruchu. Dokumentację wykonano w oparciu o skomputeryzowane pomiary geometrii.
  3. Przy wykonaniu dokumentacji sprawdzono konstrukcję stosując 3-wymiarową metodę elementów skończonych dla obliczenia naprężeń i koniecznych wcisków, oraz wykonano obliczenia częstości krytycznych, stosując najnowsze programy do obliczeń dynamiki maszyn przepływowych.
  4. Geometrię kół i wymiary łopatek dostosowano do aktualnie istniejącego zarysu korpusu, aby uzyskać poprawę charakterystyki sprężarki.
  5. Biorąc pod uwagę trudne warunki sprężania gazu sodowego, dobrano stal odporną na korozję naprężeniową i erozję.
  6. Po wykonaniu nowego wirnika przeprowadzono ruch testowy sprężarki, który wykazał, że uzyskana charakterystyka znacznie przewyższa nie tylko gwarantowany punkt pracy, ale i parametry przepływu i ciśnienia podawane przez producenta sprężarki.
  7. Sprężarka z nowym wirnikiem została uruchomiona w lutym 1994 roku. Po półrocznej eksploatacji dokonano przeglądu sprężarki. Stwierdzono dobry stan części wirującej.
Wirnik

Frezowanie wirnika
Charakterystyki sprężarki

Dzięki modernizacji przeprowadzonej przez TURBOSERVICE, Metafrax uzyskał ilościowy przyrost produkcji metanolu.