Modernizacje maszyn już eksploatowanych
Użytkownik turbosprężarki zainteresowany jest często modernizacją posiadanej maszyny - mając na uwadze tzw. revamp, to jest pracę turbosprężarki dla zmienionych parametrów sprężanego gazu lub też wykorzystanie jej do tłoczenia zupełnie innego gazu. Rozwiązanie takie - o ile jest możliwe - pozwala użytkownikowi zaoszczędzić znaczne kwoty w stosunku do rozwiązania polegającego na zakupie i zainstalowaniu nowej maszyny, a także - szczególnie w przypadku turbosprężarek procesowych - pozwala rozwiązać problem w znacznie krótszym czasie.

Turboservice posiada bogate doświadczenia w stosownej modernizacji turbosprężarek wytworzonych w ubiegłych latach przez różnych producentówm często już dzisiaj nie istniejących. Modernizacje takie polegają na przeprojektowanie i wykonaniu nowego wnętrza maszyny - układu przepływowego - z pozostawieniem bez zmian korpusu sprężarki i większości jej oprzyrządowania. W wykonanych elementach stosuje się nowoczesne materiał i techniki łączenia kół wirnikowych. Przykład nowego, zmodernizowanego wirnika turbosprężarki powietrza oraz charakterystykę maszyny przed i po modernizacji pokazano na poniższych ilustracjach.Modernizacja eksploatowanych maszyn może też dotyczyć kwestii ich lepszej i bardziej niezawodnej współpracy z innymi komponentami linii technologicznej - poprzez zastosowanie nowoczesnych systemó regulacji, monitoring itp. Również awaria maszyny daje sposobność do modernizacji (zastosowanie nowych materiałów, technologii łączenia).


Na życzenie Państwa Turboservice jest w stanie w krótkim czasie dokonać wstępnej analizy możliwości dokonania modernizacji posiadanej przez Państwa turbosprężarki i dać odpowiedź, czy może ona być wykorzystana w nowej funkcji. Analiza taka może dotyczyć maszyny zarówno aktualnie pracującej, jak i takiej, którą już dawno wyłączono z eksploatacji.