Montaż i uruchomienie maszyn - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Zakupione sprężarki mogą być w ramach kontraktu zawartego z TURBOSERVICE zainstalowane u klienta wraz z pełnym osprzętem i automatyką sterowania, a następnie uruchomione wraz z przeprowadzeniem stosownych testów mechanicznych i technologicznych. Proces ten obejmuje szkolenie personelu w zakresie obsługi maszyn na bazie przekazywanych instrukcji eksploatacji i nadzoru.


W ramach udzielanej gwarancji TURBOSERVICE zapewnia nadzór eksploatacji maszyn przez personel klienta oraz pomoc w przypadku problemów okresu wdrażania maszyn do pracy w linii procesu technologicznego danego odbiorcy.W ramach osobnych umów TURBOSERVICE oferuje również serwisowanie maszyn po upływie okresu gwarancyjnego. W takim przypadku, na podstawie prowadzonej diagnostyki stanu i ruchu maszyn klient uzyskuje prognozę zaleceń serwisowych i remontowych, natomiast wynikowe prace wykonywane są w dogodnym czasie dla niego.
TURBOSERVICE oferuje kompleksowe usługim gdzie w zakresie dostawy mogą być zawarte :

  • kompleksowa zabudowa sprężarki na stanowisku wraz z projektem oraz możliwością wykonania armatury wchodzącej w skład zamówienia,
  • projekt i wykonanie układów chłodzenia oraz sterowania nimi,
  • projekt i realizacja nadrzędnych systemów sterowania zespołem sprężarek wykonana na bazie sterowników PLC,
  • projekt i wykonanie systemów zabezpieczenia akustycznego oraz termicznego zespołów sprężarek.