Zwiększenie przepływu i sprawności sprężarki powietrza w Petrochemii Płock.
Na zlecenie Petrochemii, TURBOSERVICE w roku 1995 wykonał modernizację sprężarki powietrza.


Prace przeprowadzono w następujący sposób :


  1. Wykonano ruch testowy sprężarki, co pozwoliło na wyznaczenie rzeczywistej charakterystyki maszyny oraz na ustalenie gwarantowanego przez Turboservice punktu pracy.
  2. Dokonano pomiarów geometrii wirnika i kanałów stacjonarnych sprężarki.
  3. Wykonano dokumentację techniczną wirnika i wkładek dyfuzorów ułopatkowanych. W dwóch z czterech modernizowanych kół zmieniono konstrukcję z kół dwuwymiarowych na trójwymiarowe, zwiększając szerokości i kąty łopatek. Zaprojektowano nowe dyfuzory, o dostosowanych do aktualnej wartości przepływu kątach łopatek. Zaprojektowano nową tarczę oporową łożyska wzdłużnego, demontowalną z wału.
  4. Oryginalne wkładki aluminiowe zastąpiono wkładkami frezowanymi ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i erozję. Cały proces produkcyjny wirników spełniał wymagania normy API 617. System zapewnienia jakości odpowiadał wymaganiom normy ISO 9000.
  5. Nadzorowano montaż zmodernizowanego wirnika w sprężarce oraz dopasowanie nowych wkładek do korpusu.
  6. Wykonano pomiar punktu pracy zmodernizowanej sprężarki. Stwierdzono, że sprężarka uzyskała 16-procentowy wzrost wydajności przy 4-punktowym wzroście sprawności.
Montaż wirnika

Charakterystyki sprężarki
Charakterystyki sprężarki

Modernizacja wykonana przez TURBOSERVICE pozwoliła Petrochemii uzyskać wzrost produkcji powietrza na instalacji tlenku etylenu.