Modernizacja wkładek kierowniczych i dyfuzorowych w sprężarce gazu sodowego w Zakładach Sodowych, Sterlitamak, Rosja.
Zakres prac oraz podstawowe dane techniczne wykonanych przez Turboservice wkładek podano poniżej :


  1. Przygotowano dokumentację konstrukcyjną niezbędną dla wykonania odlewów 7 typów wkładek dla poszczególnych stopni sprężarki. Każda z wkładek oprócz skomplikowanej części przepływowej posiadała przestrzeń wodną do chłodzenia gazu.
  2. Podstawowe wymiary wkładek : średnia zewnętrzna 1300 mm, szerokość 250 mm, masa 1150 kg.
    Geometrię kierownic i wymiary wkładek dostosowano do aktualnie istniejącego korpusu. Zachowano szczelność połączeń co zapewniło poprawę uszczelnienia przestrzeni wodnej i gazowej w korpusie.
  3. Ze względu na bardzo trudne warunki pracy występujące podczas sprężania gazu sodowego wkładki zostały wykonane z żeliwa stopowego odpornego na korozję naprężeniową i erozję.
  4. Technologia wykonania odlewu zapewniła bardzo dobrą jakość powierzchni odlewanych, które nie wymagały już obróbki wiórowej.
Wkładki po wyjęciu