Historia firmy


Ważne daty w historii firmySpółka została utworzona w 1991 roku jako jednostka wdrożeniowa Politechniki Łódzkiej dla komercyjnego rozwoju technologii budowy turbosprężarek.

Logo Turboservice

Instytut Maszyn Przepływowych PŁ

U podłoża działalności TURBOSERVICE znajdowały się rozwijane w Instytucie Maszyn Przepływowych PŁ od lat 50-tych ubiegłego wieku konstrukcje produkowanych w Polsce w latach 1965-1989 turbosprężarek powietrza 6D68 i 10P8 pracujących do dzisiaj w krajowym górnictwie i energetyce.
Istotnym elementem wprowadzania nowej technologii był też typoszereg turbossaw dla przemysłu papierniczego (pierwsza maszyna wykonana w 1973 r., a następne w drugiej połowie lat 1980-tych) i którego jednostki TS 680A były gruntownie zmodernizowane w latach 2000-2001.


Willa Schweikerta

Główne doświadczenie technologiczne TURBOSERVICE w ostatnich latach narastały w dziedzinie turbosprężarek i turbossaw procesowych.
Dokonano modernizacji m. innymi sprężarek chloru, dwutlenku węgla, gazy syntezowego i innych, zmieniając zakres nominalnych parametrów pracy maszyn (zwiększenie wydajności do 20%, zmniejszenie wydajności do 50%, wzrost sprężu, zastosowanie do sprężania innego gazu itp.) oraz ich niezawodność (nowe technologie produkcji kół wirnikowych, nowe materiały itp.).

Willa Allarta