Od początku swojego istnienia TURBOSERVICE Sp. z o.o. prowadziła różne projekty o charakterze naukowo-badawczym niezbędne dla rozwoju firmy i stosowanych przez firmę technologii. Stosowne prace wykonywano w kooperacji zarówno z ośrodkami przemysłowymi jak i z uczelniami, w szczególności z Politechniką Łódzką i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Spółka była też miejscem praktyk dla studentów kierunków technicznych. Prowadzone prace zaowocowały zdobytymi przez Spółkę patentami oraz publikacjami na konferencjach krajowych i zagranicznych. Poniżej przedstawiono wybrane publikacje z udziałem pracowników Spółki.


  1. Kryłłowicz W., Klonowicz W., Matyjewski M., Hanausek P., „Modernization of the TS 68A Vacuum Blowers Operating at a Paper Machine”, VDI-Berichte Nr. 1640, 2001
  2. Kryłłowicz W., Klonowicz W., Matyjewski M., Kaszak A., „Wet & Dry Compression of Soda Gas: Comparison of the Industrial Turbocompressor Performances”, Proc. 7th European Conference on Turbomachinery, Fluid Dynamics and Thermodynamics, Athens, 5-9 March, 2007
  3. Borsukiewicz-Gozdur A., Hanausek P., Klonowicz W., „ORC Power Plants with Hermetic Turbogenerators: First Practical Experiences”, First Intl. Seminar on ORC Power Systems, Delft, http://orc2011.fyper.com
  4. Klonowicz P., Klonowicz W., „Synergy Effect in the Hybrid ORC Power Plant when Driven by Two Low Enthalpy Heat Sources”, First Intl. Seminar on ORC Power Systems, Delft, http://orc2011.fyper.com
  5. Borsukiewicz-Gozdur A., Hanausek P., Klonowicz W., Nowak W., „Examples of Applications of the ORC Power Plants”, Proc. 3rd Intl. Conf. Low Temperature and Waste Heat Use in Energy Supply Systems, Bremen, Oct. 25-26, 2012
  6. Klonowicz W., Hanausek P., „General Conditions Affecting the ORC Technology Design when Applied to the Electricity Generation”, Prc. Of the XIVth International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, ISBN 978-83-7663-121-9, ZUT Szczecin, 2012