Prace rozwojowe w zakresie hermetycznych obiegów elektrowni ORC
Prowadzimy prace rozwojowe związane z programem produkcji małych elektrowni zasilanych ciepłem niskotemperaturowym (ciepło odpadowe procesów przemysłowych, ciepło geotermalne itp.).

Technologia tzw. elektrowni ORC (Organic Rankine Cycle) znana i stosowana jest od ponad 50 lat.

Jej istotą jest zastąpienie wody i pary wodnej w obiegu tradycyjnej elektrowni czynnikami niskowrzącymi (ich para powstaje w niskiej temperaturze, przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym w temperaturze poniżej 100 ℃, nawet poniżej 0 ℃). Najczęściej są to czynniki organiczne.
Technologia ta daje możliwość tworzenia obiegu parowego elektrowni, gdy ta ostatnia zasilana jest ciepłem niskotemperaturowym (w odróżnieniu od tradycyjnej elektrowni, gdzie trzeba spalać węgiel, gaz itp. by uzyskać wysokie temperatury konieczne do wytworzenia pary wodnej pod odpowiednio wysokim ciśnieniem).

Podkrytyczna instalacja ORC

Problemem elektrowni ORC jest kwestia zapewnienia szczelności obiegu (czynniki niskowrzące mogą być trujące, palne itp., są drogie, ich wyciek jest szkodliwy – w odróżnieniu od sytuacji w tradycyjnej elektrowni : wyciek pary wodnej nie jest szkodliwy i kosztowny).

Nasz wynalazek prowadzi do pokonania w/w problemu elektrowni ORC i na jego podstawie zbudowaliśmy dotychczas dwie elektrownie doświadczalne.

Nadkrytyczna instalacja ORC