Modernizacje i remonty maszyn przepływowych, ruchy testowe, diagnostyka awarii i poawaryjne odbudowy maszyn

Modernizacje maszyn już eksploatowanych

Montaż i uruchomienie maszyn, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Realizacje