Dystrybucja w Polsce produktów firmy ZOK International Ltd


ZOK Products

ZOK International produkuje i rozdystrybuuje na całym świecie środki myjące do sprężarek turbin gazowych. Produkty ZOK są biodegradowalne, spełniają warunki toksyczności wodnej.

Jako przedstawiciel firmy w Polsce, TURBOSERVICE zajmuje się dystrybucją na polskim rynku.

ZOK 27® and ZOK mx® Gold Standard
ZOK 27 - Początkowy produkt firmy, skoncentrowany, neutralny, ekologiczny, biodegradowalny, oparty na wodzie detergent płyn do czyszczenia i do zahamowania korozji w sprężarkach turbin gazowych. ZOK 27 GOLD - Produkty ZOK GOLD są ultra wyrafinowane wersje produktów ZOK 27 i ZOK mx, zapewniające ważne korzyści, jak zmniejszenie ilości popiołów i produkt stosujący się do standardów konwencji OSPAR.
ZOK mx - Skoncentrowany, oparty na wodzie, niepalny, ekologiczny i biodegradowalny płyn. Produkt przyznaczony do trwałego czyszczenia sprężarek turbin gazowych. (Surfaktant bardziej agresywny niż w przypadku ZOK 27, co zapewnia lepszej wydajności oczyszczania) ZOK mx GOLD - Taka sama jakość jak ZOK 27 GOLD ale surfaktant jest agresywniejszy, co zapewnia lepszej wydajności oczyszczania.
Proces mycia sprężarki turbiny gazowej: